3 Eylül 2010 Cuma

Sosyal Hizmette Baskı Karşıtı Uygulama (MAKALE)

ÖZET: Sosyal hizmette baskı karşıtı uygulama, yalnız geleneksel sosyal hizmet modellerine değil, aynı zamanda her türlü eşitsizliğe meydan okur. Marjinalize olmuş ve baskı altındaki çeşitli müracaatçıların özgürleşmesini hedefleyen radikal, yapısal, feminist, ırkçılık karşıtı gibi çeşitli sosyal hizmet yaklaşımlarını ve hareketlerini kuşatan genel bir uygulama çerçevesidir. Müracaatçı sorunlarının kişisel sorunlar olarak görülmesine karşı çıkarak, daha geniş toplumsal, politik bağlamlarda değerlendirilmesini ve her türlü yapısal baskının ortadan kaldırılmasını amaçlar.
Bu makalede, sosyal hizmeti temel hedefi olan sosyal adalete hizmet eden bir pratiğe dönüştürme iddiası taşıyan baskı karşıtı uygulama anlayışının teorik çerçevesi ortaya konulmakta ve tartışılmaktadır.
Atıf için (APA 5): Tuncay, T. ve İl, S. (2006). "Sosyal Hizmette Baskı Karşıtı Uygulama", Toplum ve Sosyal Hizmet, 17(2), 59-71.
Makalenin tam metni için lütfen buraya tıklayınız.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder