SHO224 Sosyal Hizmet Kuramı I

DERS İÇERİK PLANI
SHO224 SOSYAL HİZMET KURAMI I
BAHAR DÖNEMİ
Doç.Dr. Tarık TUNCAY

Dersin Kapsamı
Sosyal hizmetin genelci anlayış doğrultusunda kuramsal temelleri ve uygulama esasları. Bir disiplin ve meslek olarak sosyal hizmetin temel özellikleri. Genelci sosyal hizmet uygulamasının bilgi temeli, eklektik bilgi temeli, sosyal hizmet kuramlarının (insan sistemlerine ilişkin kuram ve görüşler, değişime ilişkin kuram ve modeller) analizi.
Dersin Amacı
Sosyal hizmet meslek ve disiplininde gerekli olan bilgi, değer ve becerileri yetkin bir şekilde değerlendirmek ve kullanmak. Özellikle bilgi temeli içinde yer alan kuramları genelci sosyal hizmet uygulama süreçleri içinde kullanmak
Öğrenme Çıktıları
Bu dersin sonunda öğrencilerin aşağıdaki konularda yeterlik ve yetkinlik kazanmış olmaları beklenmektedir.
  • Sosyal hizmetin genelci anlayış doğrultusunda kuramsal temelleri ve uygulama esaslarının kavrar,
  • Bir disiplin ve meslek olarak sosyal hizmetin temel özelliklerinin öğrenir
  • Genelci sosyal hizmet uygulamasının bilgi temelinin bilir ve kullanır
  • Sosyal hizmet kuramlarını (insan sistemlerine ilişkin kuram ve görüşler, değişime ilişkin kuram ve modeller) bilir ve analizini yapar
  • Genelci sosyal hizmet uygulamasının birey, grup ve topluma yönelik müdahale düzeylerini (mikro, mezzo, makro makro müdahale) öğrenir
  • Sosyal hizmet uzmanlarının işlevlerini, rollerini öğrenir.
Öğretim Yöntemleri
Dersler öğretim üyesinin ders anlatımı ve etkileşimli öğrenci tartışmalarını içerecektir. Öğrencilerin kişisel katkı ve katılımları çok önemsenmektedir.
Derse Devam
Öğrencilerin önemli bir mazeretleri olmadıkça tüm derslere katılmaları beklenmektedir. Zira dersi başarılı olarak tamamlamak isteyen öğrencinin derse gelmesi ve derste katkı ve katılımda bulunması gerekmektedir. H.Ü. Lisansüstü Yönetmeliğine göre, dersin %70’ine katılım zorunludur (madde 22).
Dersin Çalışma Takvimi
Ders, dönemin 15 haftasına bölünmüş olarak genel değerlendirme dâhil 60 saatlik ders etkinliğini içermektedir. Her ders haftasının konuları, okumalarıyla birlikte belirlenmiştir. Dersi alan öğrencilerin dersin zorunlu metinlerini önceleyerek yapacakları okumalarla dersin öncesinde hazırlık yapmış olarak derse gelmeleri beklenmektedir. Dersin metinlerine ders sorumlusundan talep ederek veya bazı kaynaklar için elektronik arama motorlarından kaynakça bilgilere ile arama yaparak ulaşılabilir.


KONULAR / MODÜLLER
OKUMALAR
HAFTA 1


- Ders içeriği hakkında genel bilgilendirme ve öğrencilerin derse oryantasyonu

Tüm dönem süresince yapılması istenen okumalar hakkında bilgi verilecektir.
HAFTA 2-4


- Sosyal Hizmeti Anlamak
- Bilgi Temeli
- Genelci Yaklaşım, Genel Sistemler Perspektifi, Ekosistemler Perspektifi
- Sosyal Hizmet Mesleğinin Çalışma Alanı
- Kişinin Meslekle Kaynaşması
- Kişinin Sanatını, Mesleğin Bilimi İle Kaynaştırmak
- Sosyal Hizmet Uzmanınca Gerçekleştirilen İşlevler ve Roller
- Sosyal Hizmet Uzmanlarına Rehberlik Eden İlkeler
Thompson,N.(2013). Kuram ve Uygulamada Sosyal Hizmeti Anlamak. Ankara: Dipnot Yayınları
Zastrow,C. (2013). Sosyal Hizmete Giriş. Ankara:Nika Yayınevi
Duyan, V. (2010). Sosyal Hizmet Temelleri Yaklaşımları Müdahale Yöntemleri. Ankara
Duyan, V.,Sayar, Ö.Ö.,Özbulut, M. (2008). Sosyal Hizmeti Anlamak, Tanımak. 41-49. Ankara
Sheafor, Bradford W., Charles R. Horejsi. (2014) Sosyal Hizmet Uygulaması: Temel Teknikler ve Uygulamalar. Ankara: Nika
Nadir, U. (2011). Suça Yönelen Çocuk ve Ailesiyle Çalışma:Ekolojik Sistem Perspektifi Çerçevesinde Örnek Bir Vaka Sunumu. 197-174. Cilt:22 Sayı:1
Baykara Acar,Y. ve Acar, H. (2002)Sistem Kuramı-Ekolojik Sistem Kuramı ve Sosyal Hizmet:Temel Kavramlar ve Farklılıklar. Toplum ve Sosyal Hizmet Dergisi.Cilt13, Sayı 1
HAFTA 5


- Değer Temeli   
Thompson,N.(2013). Kuram ve Uygulamada Sosyal Hizmeti Anlamak. Ankara: Dipnot Yayınları
Karabekir, Hale Meriç(2010). Yetiştirme Yurtları Örneğinde Sosyal Hizmet Uzmanlarının Sosyal Hizmet Değerlerini Mesleki Uygulamalarına Aktarışı, Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Hizmet Anabilim Dalı, Ankara.
Sosyal Hizmette Etik: Dr. Allan Barsky ile Söyleşi (ders notu)
HAFTA 6-7


- Müdahale Yaklaşımlarının Genel Çerçevesi
Sheafor, Bradford W., Charles R. Horejsi. (2014) Sosyal Hizmet Uygulaması: Temel Teknikler ve Uygulamalar. Ankara: Nika
Klinik Sosyal Hizmet Uygulaması İçin Teoriler: Prof.Dr. Joseph Walsh ile Söyleşi (Ders Notu)
HAFTA 8


- Psikodinamik Yaklaşım (  Psikososyal Vaka Çalışması)
- Krize Müdahale
Tuncay,T. (2014). Sosyal Hizmet Uygulamasında Müdahale Yaklaşımları 2,Sosyal Hizmet Kuramı I ders notu.
Modern Sosyal Hizmet Uygulamasında Psikoanalitik Tedavi: Prof.Dr. Carol Tosone İle Söyleşi (Ders Notu)
HAFTA 9


- Görev-merkezli Vaka Çalışması
- Davranışçı Yaklaşım

Tuncay,T. (2014). Sosyal Hizmet Uygulamasında Müdahale Yaklaşımları 1,Sosyal Hizmet Kuramı I ders notu.
HAFTA
10

- İnsancıl Kuramlar
Duyan, V.,Sayar, Ö.Ö.,Özbulut, M. (2008). Sosyal Hizmeti Anlamak, Tanımak. 125-130. Ankara
HAFTA
11

- Güçler Perspektifi, Güçlendirme Yaklaşımı
Öntaş,Ö.C. (2001). Güçlendirme Yaklaşımı. Prof.Dr. Nihal Turan’a Armağan Sosyal Hizmette Yeni Yaklaşımlar ve Sorun Alanları. 103-108
Tuncay, T. (2014) Güçlendirme Yaklaşımı, Sosyal Kuramı I ders notu
HAFTA
12

- Feminist  ve Postmodern Kuramlar
Duyan, V.,Sayar, Ö.Ö.,Özbulut, M. (2008). Sosyal Hizmeti Anlamak, Tanımak. 130-139. Ankara
Buz, S.(2009). Feminist Sosyal Hizmet Uygulaması. Toplum ve Sosyal Hizmet Dergisi. Cilt20 sayı 2, 53-66.
Tunç, M.(2013).Feminist Grup Çalışması:Temeli, Kapsamı ve Süreci. Toplum ve Sosyal Hizmet Dergisi. Cilt 24, sayı 2  231-252
Zastrow, C. (2013).Cinsiyetçilik ve Eşitliği Sağlama Çabaları. 595-635. Sosyal Hizmete Giriş. Ankara:Nika Yayınevi
HAFTA
13

- Baskı Karşıtı Uygulama
Tuncay,T. Ve  İl, S(2006) Sosyal Hizmette Baskı Karşıtı Uygulama. Toplum ve Sosyal Hizmet Dergisi. Cilt 17, sayı 2 59-73.
HAFTA
14
 - Genel Değerlendirme1 yorum:

  1. Now a days there are many social worker search job online, for those who search social work jobs wales

    YanıtlaSil