Özgeçmiş ve Eserler

Adres :
Hacettepe Ünv. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü
06800, Beytepe Ankara - Türkiye
Tel :
İş: + (90) 312 297 63 63 – 320
Faks :
+ (90) 312 297 63 65
Doç. Dr. Tarık Tuncay Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü’nde öğretim üyesi ve bölüm başkan yardımcısı olarak çalışmaktadır. Sosyal Hizmet Bölümü akademik kadrosuna Ekim 2000’de katıldı. Sosyal hizmet meslek ve disiplininin sağlık bakım alanında araştırma, öğretim, danışmanlık, süpervizyon ve uygulama yapmaktadır.
1999 Marmara-Düzce Depremleri örneğinde afetin psikososyal boyutlarını, sosyal hizmet uzmanlarının afet sonrası müdahalelerini, duygusal güçlüklerini ve başetme yöntemlerini yüksek lisans araştırmasında inceledi. Doktora araştırmasında psikososyal-onkoloji alanında çalıştı. Genç kanser hastalarıyla derinlemesine mülakatlara dayalı bir araştırma yürüttü. Kanser anlatılarını güçlendirme yaklaşımı temelinde analiz ederek, kanser hastalarını güçlendirici bir müdahale modeli tasarladı.
Özellikle düşük sosyo-ekonomik statüdeki gruplarda, ruhsal ve kronik hastalıkların (ve sorunların) üzerindeki toplumsal damgalanmayı ve psikososyal yönleri inceleyen çalışmalar yürütmekte ve ruhsal veya kronik bedensel rahatsızlıkları olan risk altındaki grupların psikososyal sağlıklarını artıran girişimlerin geliştirilmesi ve uygulanması üzerine çalışmaktadır. Araştırmalarında sosyal hizmet, psikoloji ve sosyal epidemiyolojinin kuramsal ilkelerini ve çoklu metodolojilerini bütünleştirmektedir.
Akademik çalışmaları ve yayınlarının kapsamı şu şekildedir:
1.      Çeşitli hasta gruplarıyla, bakımverenlerle (diyabet, kanser, HIV/AIDS, uzuv kaybı yaşayanlar, psikiyatrik rahatsızlıklar vd.), profesyonellerle ve sosyal hizmet öğrencileriyle sağlığın ve kronik hastalıkların psikososyal ve sosyoekonomik boyutlarıyla ilgili inceleme (gereksinimler, başetme, tinsellik, destek grupları, tutumlar, hizmetler vd.), araştırma  ve uygulamalar (eğitsel süpervizyon, vaka yönetimi).
2.      İncinebilir gruplara yönelik sosyal refah ve sosyal bakım hizmetlerinde (hizmet modellerinin karşılaştırılması) eğitim ve araştırmalar
3.      Ailelerle sosyal hizmette (aile danışmanlığı) eğitim ve danışmanlık
4.      Sosyal hizmet kuramı ve uygulamasında (empati, baskı karşıtı uygulama, sosyal adalet, güçlendirme, çözüm odaklı terapi vd.) inceleme ve araştırmalar
5.      Sosyal hizmet eğitiminde ve yönetiminde (bilişim teknolojileri, e-sosyal hizmetler) eğitim ve araştırmalar
6.      Sosyal araştırma metodolojisi (nicel ve nitel veri analizi) hakkında eğitim ve danışmanlık
Eğitim Özgeçmişi
Lisans: Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmetler Yüksekokulu (1996-2000)
Yüksek Lisans: Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Hizmet ABD (2000-2003)
Doktora: Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Hizmet ABD (2003-2009)
Akademik Yükselme
Araştırma Görevlisi                 Hacettepe Üniversitesi                      Kasım 2000 – Mayıs 2009
Öğretim Görevlisi Dr.              Hacettepe Üniversitesi                      Mayıs 2009 – Şubat 2012
Doçent Dr.                              Yükseköğretim Kurulu & Hacettepe Ünv.   Şubat 2012 – devam ediyor
Yabancı Dil/Diller
İngilizce (ileri), Almanca (temel)
Sertifikalar
HIV/AIDS Eğitici Eğitimi Sertifikası (2000)
Dr. Abdülkadir Özbek Psikodrama Enstitüsü  Temel Psikodrama Eğitimi (2002)
Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü Niteliksel Araştırma Yöntemleri Kursu (2007)
Temel Araştırma İlgi Alanları
1.      Sağlığın ve kronik hastalıkların psikososyal ve sosyoekonomik boyutları
2.      İncinebilir gruplara yönelik sosyal refah ve sosyal bakım hizmetleri
3.      Ailelerle sosyal hizmet
4.      Sosyal hizmet kuramı ve uygulamasında yeni modeller
5.      Bilişim teknolojileri ve e-sosyal hizmetler
6.      Nicel ve nitel veri analizi

Verdiği Doktora Dersleri
1. SHO700 Özel Konular (Doktora Tez Danışmanlığı)
(2015). Meltem Oral ile “Majör Depresyon Tanısı Almış Kadınlarda Kişilerarası İlişkiler Terapisi Yaklaşımına Dayalı Grupla Sosyal Hizmet Uygulamasının Psikososyal İşlevsellik Üzerine Etkisi”
 (2015). Oğuzhan Zengin ile “Çözüm Odaklı Kısa Terapi Yaklaşımına Dayalı Sosyal Hizmet Müdahalesinin Kronik Böbrek Yetmezliği Hastalarının Psikososyal Uyum Düzeylerine Etkisi”.
(2015). Seda Attepe ile “Şizofreni Tanısı Almış Bireylerin Ailelerinin Bakımverme Deneyimleri ve Sosyal Destek İlişkileri”.
2. SHO780 Sosyal Hizmette İleri Araştırma Teknikleri – 2014-2015
Hacettepe Üniversitesi Dışında Verdiği Doktora Dersleri
Türk Hava Kurumu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde İleri Araştırma Teknikleri -2012-2013; 2013-2014.
Verdiği Yüksek Lisans Dersleri
1.      SHO600 Özel Konular (Yüksek Lisans Tez Danışmanlığı)
     (2014). Engin Fırat ile “Aile İşlevlerinin Çocuk Diyabet Hastalarının Yaşam Kalitesine 
     Etkileri”
(2015). Ali Rıdvanoğulları ile “İntihar Girişiminde Bulunan Bireylerin Aile İşlevleri”
(2015). Ezgi Bilgin ile “Sığınma Evine Başvuran Kadınların Toplumsal Cinsiyet Rolleri Tutumları ve Yardım Arama Davranışları”
2.      SHO605 Sosyal Hizmet Ortamlarında Uygulama I (süpervizyon) – 2010 – devam ediyor
3.      SHO606 Sosyal Hizmet Ortamlarında Uygulama II (süpervizyon) –  2010 – devam ediyor
4.      SHO616 Kanser ve Sosyal Hizmet - 2011-2012; 2012-2013
5.      SHO604 Sosyal Hizmet Semineri – 2013 - devam ediyor
6.      SOH613 Aile Müdahale Kuramları – 2014 - devam ediyor
7.      SOH628 Parçalanmış Aileler ve Sosyal Hizmet - 2015 - devam ediyor
Hacettepe Üniversitesi Dışında Verdiği Yüksek Lisans Dersleri
Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE)’de:
            Afetlerde Sosyal Hizmetler ve Psikososyal Müdahaleler – 2014-2015
Türk Hava Kurumu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde:
1.      Araştırma Yöntemleri -2012-2013
2.      Proje Yönetimi- 2012-2013
Sertifika Programı Eğitmenliği
Hacettepe Üniversitesi Sürekli Eğitimi Merkezi Aile Danışmanlığı Programı’nda:
1.      ADS 113 Aile Danışmanlığının Temelleri ve Kuramları (27 saat)
2.      ADS 110 Aile İçi Risk Faktörlerinin Değerlendirilmesi ve Aile İçi Sorunlar (9 saat)
3.      Aile Danışmanlığı Saha Uygulaması Süpervizyonu (30 saat)
Verdiği Lisans Dersleri
1.      SHO224 Sosyal Hizmet Kuramı I  - 2013-2014; 2014-2015
2.      SHO232 Sosyal Hizmette Bilişim Teknolojileri - 2013-2014
3.      SHO102 Temel Bilgi Teknolojilerine Giriş (İngilizce) – 2013-2014; 2012-2013; 2011-2012; 2010-2011; 2009-2010
4.      SHO344 Sosyal Hizmet Etik İlke, Değer ve Sorumlulukları (İngilizce) – 2014-2015; 2013-2014; 2012-2013; 2011-2012; 2010-2011; 2009-2010
5.      SHO413 Tıbbi ve Psikiyatrik Sosyal Hizmet (İngilizce) – 2014-2015; 2013-2014; 2012-2013; 2011-2012; 2010-2011; 2009-2010
6.      SHO317 Sosyal Hizmet Yönetimi (İngilizce) – 2014-2015; 2013-2014; 2012-2013; 2011-2012; 2010-2011; 2009-2010
7.      SHO313 Mesleki İngilizce I-II (İngilizce) – 2011-2012; 2010-2011; 2009-2010
8.      SHO417 Sosyal Hizmet Uygulaması I (süpervizyon) – 2009 – devam ediyor
9.      SHO418 Sosyal Hizmet Uygulaması II (süpervizyon) – 2009 – devam ediyor
10.  SHO315 Uygulamalı Araştırma – 2009 – devam ediyor
Asistanlık Yaptığı Lisans Dersleri
1.      SHO344 Sosyal Hizmet Etik İlke, Değer ve Sorumlulukları – 2008-2009
2.      SHO102 Temel Bilgi Teknolojilerine Giriş – 2008-2009
3.      SHO413 Tıbbi ve Psikiyatrik Sosyal Hizmet –2008-2009; 2003-2004; 2002-2003
4.      SHO328 Sosyal Hizmetlerde Bilişim Teknolojileri – 2001-2006 (beş dönem)
5.      SHO124 Psikolojiye Giriş - 2005-Bahar Dönemi
6.      SHO313 Mesleki İngilizce II - 2005-Bahar Dönemi
7.      SHO323/417 Sosyal Hizmet Ortamlarında Uygulama 1 - 2008-2009; 2007-2008; 2000-2006 (altı dönem)
8.      SHO423/418 Sosyal Hizmet Ortamlarında Uygulama 2 - 2008-2009; 2007-2008; 2000-2006 (altı dönem)
9.      SHO424 Sosyal Hizmet Ortamlarında Blok Uygulama – 2000-2006 (altı dönem)
10.  SHO125 Sosyal Hizmet Ortamlarında İnceleme – 2001-2005 (dört dönem)
11.  SHO315 Uygulamalı Araştırma – 2001-2006 (beş dönem)
Bölümdeki İdari Görevleri
- H.Ü. İ.İ.B.F. Sosyal Hizmet Bölümü, Başkan Yardımcısı, Şubat 2011 – Şubat 2014; Nisan 2015 - devam ediyor
- H.Ü. İ.İ.B.F. Sosyal Hizmet Bölümü, Bologna Koordinatörü, Eylül 2012 - Şubat 2014. Nisan 2015 - devam ediyor
- H.Ü. İ.İ.B.F. Sosyal Hizmet Bölümü, Bachelor Plus Programı Koordinatörü (Alice Salomon Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Berlin, Almanya ile), 2011 – devam ediyor
- H.Ü. İ.İ.B.F. Sosyal Hizmet Bölümü, Uluslararası İlişkiler Komisyonu (Erasmus) Koordinatörü, 2014-devam ediyor
- H.Ü. İ.İ.B.F. Sosyal Hizmet Bölümü, Bilişim Sistemleri Komisyonu Koordinatörü, 2000-devam ediyor
- H.Ü. İ.İ.B.F. Sosyal Hizmet Bölümü, Lisansüstü Programları Koordinatörü, 2009-2014, 2015- devam ediyor
- H.Ü. İ.İ.B.F. Sosyal Hizmet Bölümü, Hacettepe Üniversitesi Aile Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi - 2005-2007
Üye Olunan Dernekler
Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği
Tıbbi Sosyal Hizmet Derneği Yönetim Kurulu Üyesi
Berlin Türk-Alman Merkezi
Editörlük ve Yayın Kurulu Üyeliği
-H.Ü. İ.İ.B.F. Sosyal Hizmet Bölümü “Toplum ve Sosyal Hizmet” Hakemli Dergisi Yayın Kurulu Üyesi – 2009-2015.
Bilimsel Dergi Hakemliği
- Toplum ve Sosyal Hizmet (Hacettepe Üniversitesi Yayını)
- Sosyo-ekonomi (Hacettepe Üniversitesi Yayını)
- Tıbbi Sosyal Hizmet (Sağlık Bakanlığı)
- Ufkun Ötesi Bilim Dergisi (Engelliler Konfederasyonu)
- Psychology, Health & Medicine (SSCI, Taylor and Francis Publishing)
- Journal of Research in Medical Sciences (Isfahan University of Medical Sciences)
- Clinical Practice & Epidemiology in Mental Health (PUBMED, Bentham Pub.)
- Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica (SCI, SSCI, Turkish Association of Orthopaedics and Traumatology)
- Journal of Behavioral Health (Scopemed, Google scholar)
- Children and Youth Services Review (SSCI, Elsevier Pub.)
- International Journal of Diabetes in Developing Countries (SSCI, Springer Pub.)
Danışmanlık
Sağlık Bakanlığı Tıbbi Sosyal Hizmet Bilimsel Danışma Komisyonu Üyeliği, 2011-2013.
Dünya Sağlık Örgütü Özürlülere Yönelik Hizmetlerin İyileştirilmesi Projesi Ulusal Danışmanı, 2012-2013
Uluslararası Projeler (Avrupa Birliği)
2007 – Sosyal Hizmet Eğitiminde Aktif Öğrenmeyi Teşvik Yoğunlaştırılmış AB Programı Çalışma Toplantısı, 17-20 Haziran, Tampere, Finlandiya.
2007 – Avrupa Birliği Leonardo Da Vinci Projesi, Sosyal Hizmet Eğitiminde Farklı Yaklaşımlar (LEDASOC), 13 Temmuz – 16 Kasım, Türk-Alman Merkezi, Berlin, Almanya.
Ulusal Projeler
2012 – Görme Engellerin Çalışabilecekleri İş ve Mesleklerin Tespiti Projesi Sağlık Sektörü Alan Araştırması,  Proje Ekibi Üyesi,  Türkiye Körler Federasyonu, Hacettepe Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, TİSK ve EDUSER Danışmanlık
2012 - Berlin’de Genç Tireli Kimlikler: Üçüncü Kuşak Avrupalı-Türk Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Çözüm Önerileri, Araştırma Projesi Koordinatörü, Hacettepe Üniversitesi
2012 - Aile Sosyal Destek Hizmetleri Programı (ASDEP) Pilot Uygulama ve Araştırma
            Projesi, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Aile ve Toplum Hizmetleri Genel
            Müdürlüğü, Proje Yürütücüsü (Şubat – Aralık 2012)
Ulusal Akademik Etkinlikler
2000 - Sosyal Hizmet Sempozyumu 2000: Avrupa Birliği Sürecinde Türkiye’de Sosyal Hizmet Politikaları (Uluslararası Katılımlı). Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmetler Yüksekokulu. Ankara, 25-26 Ocak 2001. Düzenleme Kurulu Üyeliği
2001 - 1. Ulusal Aile Hizmetleri Sempozyumu. Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu ve Hacettepe Üniversitesi Aile Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü. Ankara, 9-11 Mayıs 2001. Düzenleme Kurulu Üyeliği
2001 - Sosyal Hizmet Sempozyumu 2001: Deprem ve Sosyal Hizmetler. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmetler Yüksekokulu. Ankara, 05-07 Aralık 2001. Düzenleme Kurulu Üyeliği
2002 - Sosyal Hizmet Sempozyumu 2002: Sosyal Hizmet Eğitiminde Yeni Yaklaşımlar. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmetler Yüksekokulu. Ankara, 18-19 Ekim 2002. Düzenleme Kurulu Üyeliği
2003 - Sosyal Hizmet Sempozyumu 2003: Yoksulluk ve Sosyal Hizmetler, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmetler Yüksekokulu, Akdeniz Üniversitesi Sosyal Hizmetler Eğitim-Araştırma ve Uygulama Merkezi, 9-11 Ekim 2003, Antalya. Düzenleme Kurulu Üyeliği
2011 - Sosyal Hizmet Sempozyumu 2011: Sosyal Hizmet Eğitiminde 50. Yıl – Sorunlar, Öncelikler ve Hedefler, Hacettepe Üniversitesi İİBF Sosyal Hizmet Bölümü, 15-16 Aralık 2011, Beytepe-Ankara. Sempozyum Koordinatörü - Düzenleme Kurulu Üyeliği
Uluslararası Akademik Etkinlikler
2014 - Konferans Katılımcısı, Annual Meeting of Society for Transplant Social Workers (Organ Nakli Sosyal Hizmet Uzmanları Yıllık Toplantısı), 30 Ağustos – 5 Eylül 2014, Boston, Massachusetts, ABD
2013 – Konferans Katılımcısı, Global Health and Well-Being: The Social Work Response (Küresel Sağlık ve Refah: Sosyal Hizmetin Yanıtı), 17-19 Haziran 2013, New York, ABD
2012 – Konuk Öğretim Üyesi, Alice Salomon Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü, Uluslararası Lisans Programı, Seminer, ders ve grup çalışması, 10-17 Kasım 2012, Berlin, Almanya
2011 – Çalışma Ziyareti, Rotterdam Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü, 22-29 Eylül 2011, Rotterdam, Hollanda
2011 – Konuk Öğretim Görevlisi, Alice Salomon Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü, Uluslararası Lisans Programı, Seminer, ders ve grup çalışması, 07-16 Ekim 2011, Berlin, Almanya
Yayın Listesi                                                                                     (Google Scholar Profile)
1. Kitap
1.1.  Tuncay, T. (2014). Psikososyal Araştırmada Nicel Veri Analizi – SPSS Uygulamalı, Yayınlanmamış ders notu, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Hizmet Anabilim Dalı Doktora Programı
1.2.  Tuncay, T. (2004) Afetlerde Sosyal Hizmet, Ankara, Nisan, Özbay Mat.
1.3.  Tuncay, T. (2002) Information Technologies in Social Work, textbook, Hacettepe University School of Social Work
2. Kitap Bölümü
2.1. Tuncay, T. (2013). “ Yaşlılar ve Engellilerle İlgili Mevzuat”, Tomanbay, İ., Oral, A.İ. (Ed.), Sosyal Hizmet Mevzuatı, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi yayını No: 2874, s. 94-119.
2.2. Tuncay, T. (2013). “ Sağlık Alanında Sosyal Hizmetle İlgili Mevzuat”, Tomanbay, İ., Oral, A.İ. (Ed.), Sosyal Hizmet Mevzuatı, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi yayını No: 2874, s. 120-155.
2.3. Tufan, B. ve Tuncay T. (2012). “Bölüm 14: Göç Sürecinde Ergenler”, Eskin, M., Dereboy, F., Harlak, H., Dereboy, Ç. (Ed.), Türkiye'de Gençlik: Ne biliyoruz? Ne bilmiyoruz?, Ankara, Türkiye Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Derneği Yayınları 5, s.261-274.
2.4. Tuncay, T. ve Tufan, B. (2011). “Chapter 30: Social Work Education and Training in Republican Turkey”, Selwyn Stanley (Ed.), in Social Work Education in Countries of the East: Issues and Challenges, New York: Nova Publishers, pp.543-562.
2.5. Tufan, A. B. ve Tuncay, T. (2004). “Social Work Education in Turkey”, Hamburger F., Hirschler S., Günther S., Wöbcke M. (Ed.) Ausbildung Für Soziale Berufe in Europa, Band 1, Frankfurt: ISS-Verlag am Main, pp.171-181.
3. Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Makaleler
3.1.Tuncay, T, Yildirim, B. (2015). “Factors Affecting the Psychological Distress among Unemployed and Re-employed Individuals”, Career Development International, x(y):11-22.
3.2.Tuncay, T., Musbak, I. (2015). “Problem-focused coping strategies predict posttraumatic growth in veterans with lower limb amputations”, Journal of Social Service Research,18(1):11-22.
3.3.Tuncay, T., Duyan, V. (2015). “Turkish adaptation of the geriatric social work competency scale in a group of social work bachelor students”, Turkish Journal of Geriatrics¸ 18(1):60-67.
3.4.Oral, M., Yenel, A., Aydin, N., Oral, E., Tuncay, T. (2015). "Earthquake Experience and Preparedness in Turkey", Disaster Prevention and Management, 24(1):xx-yy.
3.5.Tuncay, T. (2014). “Coping and quality of life in Turkish women living with ovarian cancer”, Asian Pacific Journal of Cancer Prevention, 15(9), 4005-4012.
3.6.Tuncay, T., Işıkhan, V. (2010). “Psychological Symptoms, Illness-Related Concerns and Characteristics of Relatives of Turkish Patients with Cancer”, Asian Pacific Journal of Cancer Prevention, 11(6), 1659-1667.
3.7.Tuncay, T., Muşabak, İ., Engin Gok, D. ve Kutlu, M. (2008). “The relationship between anxiety, coping strategies and characteristics of patients with diabetes”, Health and Quality of Life Outcomes, 6:79-87.
3.8.Özdemir, U., Tuncay T. (2008). “Correlates of loneliness among university students”, Child and Adolescent Psychiatry and Mental Health, 2, 29.
3.9.Tuncay, T., Erbay, E. (2008). “Primary objective of social work: Social justice – From rhetoric to practice through empowerment”, Socialinis Darbas (Social Work), 7(3), 87-95.
3.10.        Tuncay, T. (2007). “Spirituality in coping with HIV/AIDS”, HIV&AIDS Review - International journal of HIV-Related Problems, 6(3), 10-15.
4. Ulusal Hakemli Dergilerdeki Makaleler
4.1.Tuncay, T. (2013). “Yaşam Sonu Bakımda Sosyal Hizmet Uzmanının Rolleri”, Toplum ve Sosyal Hizmet, 24(2):145-153.
4.2.Yıldırım, B., Acar, M. ve Tuncay, T. (2013). "Onkoloji Alanında Sosyal Hizmet Uzmanlarının Görevleri ve Kanıta Dayalı Değerlendirme", Toplum ve Sosyal Hizmet, 24(1):169-190.
4.3.Oral, M. ve Tuncay, T. (2012). “Ruh Sağlığı Alanında Sosyal Hizmet Uzmanlarının Rol ve Sorumlulukları” Toplum ve Sosyal Hizmet, 23(2), 93-114.
4.4.Tuncay, T. (2012). “Kardiyak Rehabilitasyonun Psikososyal Yönleri ve Sosyal Hizmet Müdahaleleri”, Türkiye Klinikleri Kardiyak Rehabilitasyon Özel Sayısı, 5(2), 33-39.
4.5.Tuncay, T. ve Oral, M. (2012). “Onkoloji Çalışanlarında Dolaylı Travmatizasyon Üzerine Bir Gözden Geçirme”, Toplum ve Sosyal Hizmet, 23(1), 161-172.
4.6.Duyan, V., Tuncay, T., Sevin, Ç. ve Erbay, E. (2011). “Sosyal Hizmet Öğrencilerinin Eşcinselliğe Yönelik Tutumları: Bir Atölye Eğitiminin Etkileri”, Toplum ve Sosyal Hizmet, 22(2), 7-16.
4.7.Erbay, E. ve Tuncay, T. (2010). "İnsan Hakları Eğitimi: Güçlendirme Yaklaşımı Temelinde Bir Değerlendirme", Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, 1(3), 147-162.
4.8.  İl, S., Duyan, V. ve Tuncay, T. (2010). “Sosyal Hizmet Öğrencilerinin Sosyo-demografik Özellikleri, Bazı Sorunları ve Stresle Başetme Tarzları”, Toplum ve Sosyal Hizmet, 21(2), 19-30.
4.9.Tuncay, T. (2010). “Kanserle Başetmede Destek Grupları”, Toplum ve Sosyal Hizmet, 21(1), 59-71.
4.10.   Tuncay, T. (2009). “Genç Kanser Hastalarının Hastalık Anlatılarının Güçlendirme Yaklaşımı Temelinde Analizi”, Toplum ve Sosyal Hizmet, 20(2), 69-88.
4.11.   Tuncay, T. ve İl, S. (2009). “Sosyal Hizmet Uygulamasında Empatiyi Yeniden Düşünmek”, Toplum ve Sosyal Hizmet, 20(2), 39-56.
4.12.   Tuncay, T. (2007). "Kronik Hastalıklarla Başetmede Tinsellik", Sağlık ve Toplum, 17(2), 13-20.
4.13.   Tuncay, T. ve Erbay, E. (2006). "Sosyal Hizmetin Temel Hedefi: Sosyal Adalet - Güçlendirme ile Retorikten Pratiğe", Toplum ve Sosyal Hizmet, 17(1), 53-69.
4.14.   Erbay, E. ve Tuncay, T. (2006). "Sosyal Hizmet Bakışıyla Kadın İstihdamı", Toplum ve Sosyal Hizmet, 17(2), 25-40.
4.15.   Tuncay, T. ve İl, S. (2006). "Sosyal Hizmette Baskı Karşıtı Uygulama", Toplum ve Sosyal Hizmet, 17(2), 59-71.
4.16.   Tuncay, T. (2005). "İnsani Hizmet Örgütlerinin Yönetiminde Bilişim Sistemleri", Toplum ve Sosyal Hizmet, 16(1), 125-143.
5. Tebliğler
5.1.Tuncay, T. (2012). “Türkiye’de Psikiyatrik Sosyal Hizmet” Toplum ve Şizofreni Sempozyumu, 5-9 Mayıs 2012, Şizofreni Dernekleri Federasyonu, Ankara, davetli konuşmacı.
5.2.Tuncay, T. (2012). “Çevrimiçi Sosyal Hizmet Eğitimi: Fırsatlar ve Engeller” (Sözel bildiri), Işıkhan, V., Tuncay, T. ve Erbay, E. (ed.),  Sosyal Hizmet Sempozyumu 2011: Sosyal Hizmet Eğitiminde 50. Yıl – Sorunlar, Öncelikler ve Hedefler Bildiriler Kitabı, Ankara,  Hacettepe Üniversitesi İİBF Sosyal Hizmet Bölümü, 104-112.
5.3.Tuncay, T. (2010).  “E-sosyal Hizmetler: İnsani Hizmetlerde Bilişim Teknolojisi Uygulamaları”, İzmir 3. İleri Yaş Sempozyumu, 23-24 Mart 2010, davetli konuşmacı.
5.4.Onat, Ü., Baykara Acar, Y., Çamur Duyan, G. ve T. Tuncay. (2005). “Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmetler Yüksekokulu Tanıtım Projesi”, (Poster Bildiri), Sosyal Hizmet Sempozyumu 2002: Dünya'da ve Türkiye'de Sosyal Hizmet Eğitiminde Yeni Yaklaşımlar. 18-19 Ekim 2002. Ed.: Ümit Onat. Ankara, 163-167.
5.5.Tuncay, T. (2003). “Türkiye’de Deprem Afetleri Bağlamında Yoksulluk Sorunu ve Sosyal Hizmet”, Sosyal Hizmet Sempozyumu 2003 (Yoksulluk ve Sosyal Hizmetler), Akdeniz Üniversitesi, Antalya, 48-49.
6.  Proje Raporları
6.1.  Karataş, K., Tuncay, T, Erbay, E., Sevin, Ç., Aykara, A. (2012). Görme Engellerin Çalışabilecekleri İş ve Mesleklerin Tespiti Projesi Sağlık Sektörü Alan Araştırması Raporu,  Mart, Ankara: Türkiye Körler Federasyonu, Hacettepe Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, TİSK ve EDUSER Danışmanlık.
6.2.  Tuncay, T. (2012). Berlin’de Genç Tireli Kimlikler: Üçüncü Kuşak Avrupalı-Türk Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Çözüm Önerileri, Ankara: Hacettepe Üniversitesi.
7. Diğer Yayınlar
7.1.Tuncay, T. (2015). “Azerbaycanda Sosyal Refah ve Sosyal Hizmetler”, Eko-Avrasya, Haziran, Ankara, s.1-8.
7.2.Tuncay, T. (2010). “Avrupa Birliği Ülkelerinde Aile Politikaları ve Türkiye”, Sosyal Hizmet, Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Yayını, Haziran, Ankara, s.1-8.
7.3.Tuncay, T. ve Akbaş, E. (2008). “İnsan Hakları Düşüncesi ve Sosyal Hizmet Uygulamaları”, Sosyal Hizmet, Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Yayını, Ocak, Ankara, s.44-48.
7.4.Akbaş, E. ve Tuncay, T. (2005). “Ortak Sorumluluk Zamanı”, Radikal İki, 27/11/2005.

7.5.“Sosyal Hizmet Uzmanınız ve Siz”, (2001). iç: Gebam, Hacettepe Üniversitesi Geriatrik Bilimler Araştırma ve Uygulama Merkezi, Yaşam Kalitesi Rehberi, Ankara: HÜ. GEBAM, s. 117-126 (Prof.Dr. İlhan Tomanbay ve Yrd. Doç. Dr. Ümit Onat ile birlikte)
Özgeçmişin PDF versiyonu için buraya tıklayınız.