3 Eylül 2010 Cuma

İnsani Hizmet Örgütlerinin Yönetiminde Bilişim Sistemleri (MAKALE)

ÖZET: Bu çalışmada, bilgi toplumu teorik çerçevesinde ifadesini bulan bilişim teknolojileri uygulamalarının insani hizmet örgütlerindeki etkileri üzerine geniş ölçekte bir değerlendirme yapılmaktadır. Ele alınan konunun temel öğesi olan “bilişim” kavramının kaynaklarına ilişkin kavramsal çerçeve metnin ilk bölümünü oluşturmaktadır. Devam eden bölümde, bilişim teknolojileri uygulamalarının büyük ölçüde gerçekleştiği alan olması bakımından “yönetim” boyutuyla insani hizmet örgütleri üzerinde durulmaktadır.
 Bilgisayar tabanlı bilişim sistemlerinin insani hizmet yönetimindeki fonksiyonları ve doğurguları çalışmanın son bölümünü oluşturmaktadır. Bu bölümde konu üzerinde yapılan değerlendirmede Türkiye’de sosyal hizmetlerin sunumundan birincil düzeyde sorumlu olan Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu (SHÇEK) örnek örgütlenme olarak ele alınmıştır. SHÇEK örneği üzerinden insani hizmet örgütlerine bilgisayar tabanlı bilişim sistemlerinin entegre edilmesi sürecinin ayrıntılandırıldığı bu bölümde yazarın yaklaşımı oldukça iyimserdir. Metinde teknolojik dönüşümün örgütün bir dizi yapısal sorunlarından, uygulama sahasındaki mesleki yöntem ve tekniklere uzanan perspektifte son derece yararlı gelişmeler yaşanacağı iddiası savunulmaktadır.
Atıf için (APA 5): Tuncay, T. (2005). "İnsani Hizmet Örgütlerinin Yönetiminde Bilişim Sistemleri", Toplum ve Sosyal Hizmet, 16(1), 125-143.
Makalenin tam metni için lütfen buraya tıklayınız.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder