17 Ocak 2011 Pazartesi

Sosyal Hizmet Öğrencilerinin Stresle Başetme Tarzları (MAKALE)

ÖZET: Bu araştırmanın amacı, sosyal hizmet lisans öğrencilerinin stresle başetme tarzlarının, öğrencilerin sosyo-demografik özellikleriyle ve ifade ettikleri bazı sorunlarla karşılaştırmalı olarak belirlenmesidir. Çalışmaya 363 öğrenci katılmıştır. Kadın ve erkek öğrenciler birbirine yakın oranda temsil edilmiştir. Araştırmanın temel bulguları şöyle sıralanmaktadır: Öğrencilerin orta ve alt sosyo-ekonomik düzeyde olduğu düşünülmüştür; büyük çoğunluğu stresli durumlar karşısında en çok sorun odaklı ve olumlu başetme tarzları kullanmaktadırlar.


Yaşın ve öğrenim görülen yılın artışıyla duygu odaklı ya da olumsuz başetme tarzlarının kullanımının daha çok azaldığı görülmüştür. Öğrencilerin sorunlarının başında ekonomik sorunlar yer almıştır. Araştırmanın sonuçları, sosyal hizmet eğitiminin öğrencinin başetme yeteneğini artırdığına ilişkin varsayımı güçlendirmiştir.
Atıf için (APA 5): İl, S., Duyan, V. ve Tuncay, T. (2010). “Sosyal Hizmet Öğrencilerinin Sosyo-demografik Özellikleri, Bazı Sorunları ve Stresle Başetme Tarzları”, Toplum ve Sosyal Hizmet, 21(2), 19-30.
Makalenin tam metni için lütfen buraya tıklayınız.


1 yorum:

  1. This blog very pleased me, I am an academician of Education who has shared with the virtuality of my media works? as professor of theology. Sharing also try to present texts aiming to expand my knowledge as I did while reading your blog now, I grew up in many areas.
    www.vivendoteologia.blogspot.com

    YanıtlaSil