4 Eylül 2010 Cumartesi

Kanserle Başetmede Destek Grupları (MAKALE)

ÖZET: Bu makalede, kanser destek gruplarının özelliklerinin yanı sıra, hastalar açısından hem yararlı olan hem de potansiyel riskler taşıyan yönleri tartışılmaktadır. Kanser tedavisinin temel amaçlarından birisi hastaların bilişsel, psikolojik ve duygusal esenliklerinin korunmasıdır. Kanser hastaları hastalığa uyum sağlayabilmek için etkili psiko-sosyal müdahalelere gereksinim duyarlar. Destek grupları hastalar için bu müdahale araçlarından birisidir ve destek grupları sayesinde psiko-sosyal esenlik bakımından yararlı sonuçlar elde edildiği görülmektedir.
 İnsanlar genelde, doğal sosyal destek ağları yetersiz olduğunda ya da psiko-sosyal gereksinimleri karşılanamadığında destek gruplarına katılmaktadırlar. Kanser hastalarının destek gruplarına katılması azalan düzeylerde depresyon ve anksiyetenin yanı sıra artan yaşam kalitesi, sorun odaklı başetme stratejileri ve hastalık uyumuna işaret etmektedir. Öte yandan, kanser destek gruplarının birçok yararı olsa da, hastaların karşılaşması olası bazı riskler potansiyel olarak mevcuttur. Grupta üyelerin tümüne eşit davranılması güç olabilir ve bazı hastalar ihmal edilebilir. Ayrıca, kendileri hakkında bilgi paylaşan hastalar grup liderinden ve diğer üyelerden uygun desteği alamadığında grup deneyiminden zarar görebilirler.
Atıf için (APA 5):
Tuncay, T. (2010). “Kanserle Başetmede Destek Grupları”, Toplum ve Sosyal Hizmet, 21(1), 59-71.
Makalenin tam metni için lütfen buraya tıklayınız
.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder